Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Hankkeen onnistumisen kannalta arkkitehtisuunnittelu on avainasemassa. Arkkitehtisuunnittelu koostuu yleensä hanke- ja luonnossuunnittelusta, lupa- ja työpiirustuksista sekä työselostuksista. Hankesuunnittelulla määritetään hankkeen laajuus, laatu, kustannukset, aikataulu ja toteutustapa.
Urakka-asiakirjat laaditaan hankkeen urakoinnin onnistumista ja varmistamista varten.

PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelulla ohjataan suunnitelmien yhteen sovittamista pitämällä määräajoin palavereja muiden suunnittelijoiden (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat) kanssa. Tällä vähennetään suunnitelmien yhteentörmäyksiä ja ongelmien syntymistä rakennus- tai korjaushankkeen aikana sekä päästään laadullisesti parempaan lopputulokseen.

RESTAUROINTISUUNNITTELU

Restaurointisuunnittelulla eli entistämisellä pyritään palauttamaan entisiä arvoja, rakennustapoja tai rakenteita/materiaaleja eli säilyttämään tai palauttamaan rakennuksen arkkitehtuuria.
Hankkeen alussa rakennushistoriallisten arvojen selvitys antaa tärkeitä tietoja suunnittelun pohjalle.

KORJAUSSUUNNITTELU

Korjaussuunnittelu voi olla kevyttä pintaremonttia tai laajempaa peruskorjaamista. Yleensä pyritään parantamaan rakenteita ja tekniikkaa sekä lisäämään rakennuksen toimivuutta ja käytännöllisyyttä. Joskus tarpeena on käyttötarkoituksen muutos tai ulkonäön parantaminen.