PALVELUT

​Olemme arkkitehtitoimisto, jossa työskentelee tällä hetkellä kolme palkattua ammattilaista. Lisäksi alikonsulttina ja freelancerina toimii kolme osaajaa.

Arvostamme vanhaa kulttuuriympäristöä sekä rakennuksia ja koemme näiden säilyttämisen ja korjaamisen tärkeäksi.

Pidämme kiinni sovituista asioista.

Arkkitehti – ja pääsuunnittelu

RAKENNUSHISTORIASELVITYKSET

MUUT PALVELUT