Esiteltävät korjauskohteet

p1000649_orig
p1000669_orig
p1000674_orig
p1000698_orig
p1000649_orig p1000669_orig p1000674_orig p1000698_orig

Varpaisjärven kirkko

◦ Sijainti : Varpaisjärvi
◦ Ajankohta : 2021-23
◦ Palvelu : Korjaus-, muutos ja restaurointisuunnittelu

Graniittikirkko Josef Stenbäckin suunnittelema ja toteuttama 1900 -luvun alussa. Suunnittelemme kirkon muutokset, joissa parannettiin kirkon monikäyttöisyyttä. Lisäksi suunnittelimme mm. kivijulkisivujen korjauksia ja lisäsimme salaojat, routasuojaukset ja sadevesijärjestelmän. Lisäksi rakennetaan uudet ulkoportaat ja luiska. Sisätiloihin suunnitellaan uudet WC-tila, kuorin laajennus ja luiska kuoritasolle. Myös lehterille suunnitellaan käyttöä helpottavia muutoksia. Kuvat ovat nykyisestä tilanteesta.
Laadimme kohteeseen myös rakennushistoriaselvityksen.

p1220748_orig
p1200138_orig
p1220696_orig
p1200134_orig
p1260330_orig
p1220605_orig
p1220539_orig
p1200080_orig
p1220690_orig
p1220748_orig p1200138_orig p1220696_orig p1200134_orig p1260330_orig p1220605_orig p1220539_orig p1200080_orig p1220690_orig

Kanttila, Minna Canthin kotitalo

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2020 – 2021
◦ Palvelu : Peruskorjaus- ja restaurointisuunnittelu

Kanttila on vanhimmilta osiltaan 1820 -luvulta ja on kokenut ajan saatossa useita suuria muutosvaiheita. Kanttila sijaitsee Kuopion keskustassa Snelmaninpuiston kupeessa kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella (RKY-alue). Kanttilaan ollaan suunnittelemassa residenssi- ja työtiloja taiteilijoinne, kokoontumistiloja sekä ravintola. Rakennuksen omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Minna Canthin katu 20-22 ja rakennuttajana toimii Minna Canthin talo ry. Rakennuttajan tavoitteena on päästä korjaamaan kohdetta parin vuoden sisällä. Kuvat ovat nykyisestä tilanteesta.

paltaniemen-kirkko-1p_orig
paltaniemen-kirkko-2p_orig
paltaniemen-kirkko-3p_orig
paltaniemen-kirkko-1p_orig paltaniemen-kirkko-2p_orig paltaniemen-kirkko-3p_orig

Paltaniemen kuvakirkko ja tapuli

◦ Sijainti : Kajaani Paltaniemi
◦ Ajankohta : 2019 – 2020
◦ Palvelu : Restaurointisuunnittelu ja maalikerrostutkimukset

Kuvakirkko sijaitsee Paltaniemen kulttuurimiljöössä. 1700-luvulta peräisin oleva kirkko on Paltamon seurakunnan omistuksessa. Kirkko valmistui vuonna 1726 ja se vihittiin käyttöön kynttilänpäivänä 1727, mutta varsinainen sisustus saatiin valmiiksi vasta 1781. Kirkossa on erittäin arvokkaat ja ainutlaatuiset sisämaalaukset. Margareta Capsian maalaama pyhää ehtoollista esittävä alttaritaulu saatiin kirkkoon 1727. Kirkolle ominaiset katto- ja holvimaalaukset on tehnyt Emanuel Granberg vuosina 1778–1781.
Vuosina 1622 ja 1685 tehdyt kirkonkellot ovat ainoat ensimmäisistä kirkoista ehjinä säilyneet esineet. Kellot olivat liian raskaat kirkon omalle tornille, joten niille jouduttiin rakentamaan oma tapuli 1768–1769.
Tehtävänä oli laatia L2-tasoiset restaurointisuunnitelmat julkisivujen korjaamiseksi sekä uuden huoltorakennuksen rakentamiseksi kirkon pihamaalle. 2020 työ jatkuu lisätutkimusten ja toteutussuunnitelmien laadinnalla.
Kirkko on suojeltu kirkkolailla.

lyytikk-l-1p_orig
lyytikk-l-2p_orig
lyytikk-l-3p_orig
lyytikk-l-4p_orig
lyytikk-l-1p_orig lyytikk-l-2p_orig lyytikk-l-3p_orig lyytikk-l-4p_orig

Lyytikkälän talomuseo

◦ Sijainti : Suomenniemi
◦ Ajankohta : 2019 – 2020
◦ Palvelu : Restaurointisuunnittelu

Etelä-savossa sijaitseva Lyytikkälän talomuseo on yksi valtion strategisista suojelukohteista. Tilan historia ulottuu aina 1700-luvun alkuun asti ja vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvun loppupuoliskolta. Kohde on äärimmäisen autenttinen ja alkuperäinen sekä kuvastaa ainutlaatuisella tavalla 1900-luvun alun talonpoikaista kulttuuria. Tehtävänä on laatia kohteen rakennuksille restaurointisuunnitelmia, joilla rakennusten kunto pidetään tavoitteden mukaisella tasolla ja alkuperäinen rakennustapa ja materiaalit säilyvät.
Kohteen lähes kaikki 21 rakennusta on suojeltu asetuksella.

P1040708
P1050179
P1050180
P1110203
P1140252
P1140341
P1140433
P1140617
P1150241
P1150966
P1180039
P1180076
P1180089
P1180568
P1180652
P1180662
P1190012
P1190013
P1190017
P1190021
P1190022
P1190025
P1190026
P1190028
P1040708 P1050179 P1050180 P1110203 P1140252 P1140341 P1140433 P1140617 P1150241 P1150966 P1180039 P1180076 P1180089 P1180568 P1180652 P1180662 P1190012 P1190013 P1190017 P1190021 P1190022 P1190025 P1190026 P1190028

 Piispantalo (pohjoispääty)

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2018 – 2019 (valmistuu 6-2020)
◦ Palvelu : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, projektinjohto ja restaurointisuunnittelu

Pohjoispäädyn palauttava restaurointi. Piispantalo on rakennettu 1850-luvulla. Rakennuksen alla on 1700-luvulta peräisin ja Kuopion vanhin käytössä oleva kellari. Rakennusta laajennettiin 1970-luvulla Kuopion muotoiluakatemiaan liittyvillä tiloilla.

Muotoiluakatemian rakennuksen 1970-luvun betoniset kellari- ja maanpäälliset osat puretiin. Vanha sisäänkäynti päädystä ummistettiin ja vanhaan tiiliholvattuun kellariin tehtiin uusi porras sekä kellarin ulko-ovi, joka toteutettiin historiaa kunnioittaen mahdollisimman huomaamattomana. Kellari kunnostettiin ja se toimii näyttelytilana. Entistämisessä noudatettiin vanhoja puuleikkausmuotoja ja -profiilimalleja. Lopulliset maalaukset tehdään kesällä 2020. Piispantalo liittyy valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (RKY) Piispanpuistoon, jonka välittömässä yhteydessä on useita arvorakennuksia. Suojeltu asemakaavalla.

muuruveden-kirkko-p_orig
muuruveden-kirkko-2p_orig
muuruveden-kirkko-3p_orig
muuruveden-kirkko-p_orig muuruveden-kirkko-2p_orig muuruveden-kirkko-3p_orig

Muuruveden kirkko

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2018
◦ Palvelu : Pää – ja arkkitehtisuunnittelu, restaurointisuunnittelu

Kirkko sijaitsee Muuruvedellä, entisen Juankosken kaupungin alueella Kuopiossa. Graniittisen kirkon on suunnittellut Josef Stenbäck, ja se rakennettiin vuosina 1901–1904 silloisen Muuruveden seurakunnan kirkoksi.
Laadimme kivijulkisivujen saumausten- katto-seinäliitosten ja ikkunoiden restaurointisuunnitelmat. Kirkko on suojeltu kirkkolailla.

p1120443_orig
p1120489_orig
p1120543_orig
p1180648_orig
p1120443_orig p1120489_orig p1120543_orig p1180648_orig

Asemakatu 5 A-C

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2018 – 2019
◦ Palvelu : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, restaurointisuunnittelu

Asemakaavassa suojellut rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1900 – 1928 ja ovat osa kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta puutalokokonaisuutta Asemakadun varressa. Rakennukset omistaa Niiralan Kulma Oy. Osa rakennusten julkisivuista korjattiin paikkaavalla periaatteella ja osa uusittiin huonon kunnon vuoksi. Julkisivut maalattiin perinteisellä pellavaöljymaalilla. Vanhaa arvokasta puumateriaalia säilytetään mahdollisimman paljon. Hirsiä kengitettiinn ja alapohjan tiiveyttä parannettiin. Kadun puoleiset betonisokkelin kunnostettiin vanhaa lautamuottikuviota jäljitellen.

vuolijoen-kirkko-1p_orig
vuolijoen-kirkko-2p_orig
vuolijoen-kirkko-3p_orig
vuolijoen-kirkko-1p_orig vuolijoen-kirkko-2p_orig vuolijoen-kirkko-3p_orig

Vuolijoen kirkko

◦ Sijainti : Kajaani
◦ Ajankohta : 2018
◦ Palvelu : Restaurointisuunnittelu

Vuolijoen kirkko on Kainuun ainoa harmaakivikirkko ja sen on suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck. Kirkko valmistui vuosina vuosina 1905–1906 ja se vihittiin käyttöön 1.1.1907 Kristuksen tulemisen kirkoksi. Rakennustyyli on kansallisromantiikkaa ja jugendia.
Laadimme kivijulkisivujen saumausten- katon maalauksen ja ikkunoiden L2 -tasoiset restaurointisuunnitelmat. Kirkko on suojeltu kirkkolailla.

asemakatu-5ac6_orig
asemakatu-5d-1_orig
asemakatu-5ac6_orig asemakatu-5d-1_orig

Asemakatu 5 D

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2017 – 2018
◦ Palvelu : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, restaurointisuunnittelu

Asemakaavassa suojeltu rakennus on valmistunut 1899 ja on osa kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta puutalokokonaisuutta Asemakadun varressa. Rakennukset omistaa Niiralan Kulma Oy. Rakennuksen kaikki julkisivut korjattiin paikkaavalla periaatteella ja maalattiin. Vanhaa arvokasta puumateriaalia säilytettiin mahdollisimman paljon. Hirsiä kengitettiin ja alapohjan tiiveyttä parannettiin.

p1050185_3_orig
p1110011_3_orig
P1140252
P1110203
P1050180
P1050179
P1040708
p1050185_3_orig p1110011_3_orig P1140252 P1110203 P1050180 P1050179 P1040708

Piispantalo (eteläpääty)

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2017 – 2018
◦ Palvelu : Avaimet käteen palvelu ja restaurointisuunnittelu

Eteläpäädyn restaurointi. Piispantalo on rakennettu 1850-luvulla. Rakennusta laajennettiin 1970-luvulla Kuopion muotoiluakatemiaan liittyvillä tiloilla. Entistämisessä noudatettiin vanhoja puuleikkausmuotoja ja -profiilimalleja. Uudet ikkunat valmistettiin vanhaa mallia noudattaen sisään-ulos aukeavina täyspuuikkunoina. Piispantalo liittyy valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (RKY) Piispanpuistoon, jonka välittömässä yhteydessä on useita arvorakennuksia. Suojeltu asemakaavalla.

vuorelankatu-8-1_1_orig
vuorelankatu-8-2_1_orig
vuorelankatu-8-1_1_orig vuorelankatu-8-2_1_orig

As Oy Vuorelankatu 8

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2017 – 2018
◦ Palvelu : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu sekä työnjohto.

1920-luvulla rakennetun kaupunkitalon kattava julkisivukorjaus. Korjaukset toteutettiin entistävin menetelmin.

sotkamon-kirkko-1_orig
sotkamo-2_orig
sotkamon-kirkko-1_orig sotkamo-2_orig

Sotkamon kirkko

◦ Sijainti : Sotkamo
◦ Ajankohta : 2016 – 2017
◦ Palvelu : Pää – ja arkkitehtisuunnittelu, restaurointisuunnittelu (alikonsulttina)

L2-vaiheen laajat julkisivujen- ja sisätilojen korjaussuunnitelmat. Merkittävimpinä sisätilojen uutoksina alttarin uusi järjestys, uusia kalusteita ja kirkkosalin penkkimuutokset. Merkittävimpänä ulkopuolen muutoksena pohjoispuolen uuden invaluiskan suunnittelu.

img-6379_orig
img-6371_orig
img-7784_orig
img-6379_orig img-6371_orig img-7784_orig

Asuntilan Vanha Pappila

◦ Sijainti : Tampere Teisko
◦ Ajankohta : 2013 – 2014
◦ Palvelu : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Laajojen palovahinkojen korjaus- ja entistämissuunnitelmat. Vanha pappila palautettiin entiseen loistoon ja yksityiskohdat palautettiin mahdollisimman alkuperäiseen muotoon. Materiaalit valittiin historiaa kunnioittaen.

jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-1_orig
jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-2_orig
jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-3_orig
jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-4_orig
jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-1_orig jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-2_orig jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-3_orig jyrk-n-ruukki-arkkitehti-kuopio-4_orig

Jyrkkäkosken Ruukki

◦ Sijainti : Sonkajärvi
◦ Ajankohta : 2015
◦ Palvelu : Arkkitehtisuunnittelu (alikonsultointina)

Historialliseen ruukinalueeseen kiinteästi liittyvä rakennus, johon laadittiin L2 vaiheen luonnokset peruskorjausta varten. Rakennus on kaavassa suojeltu ja siihen tehtävät muutokset tulee olla säilyttäviä ja ympäristöön sovitettuja. Työ on tehty yhteistyössä pääkonsulttina toimivan Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy:n kanssa.

kohdeterassikoivulakuva1_orig
kohdeterassikoivulakuva2_orig
kohdeterassikoivulakuva3_orig
kohdeterassikoivulakuva1_orig kohdeterassikoivulakuva2_orig kohdeterassikoivulakuva3_orig

Terassi Koivula

◦ Sijainti : Savo
◦ Ajankohta : 2013-2014
◦ Palvelu : Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtonisesti arvokkaan 1970-luvun huvilan terassin uudistaminen. Suunnittelun lähtökohtana oli terassin käytettävyyden parantaminen ja sovittaminen vanhaan huvilaan. Pääsuunnittelusta vastasi suunnitteluhortonomi Pirkko Karttunen Viherpirkko Oy:stä.

dsc3382_orig
dsc3385-pieni_orig
dsc3450_orig
dsc3463_orig
dsc3382_orig dsc3385-pieni_orig dsc3450_orig dsc3463_orig

Kartanon puutarhurin talo

◦ Sijainti : Nokia
◦ Ajankohta : 2001-2006
◦ Palvelu : Arkkitehti-, pää- ja restaurointisuunnittelu

Talo oli ollut tyhjillään 15 vuotta, minkä oli vaurioittanut pahoin rakenteita. Lähtökohta korjauksille oli kuitenkin hedelmällinen, koska talo oli täysin alkuperäisessä muodossaan. Asuin- ja teknisiä tiloja lisättiin talon alla olevaan koko kerroksen kokoiseen juureskellariin. Korjaukset toteutettiin palauttavalla otteella, eli materiaalia säilytettiin mahdollisimman paljon, kuten ikkunat, ovet, paneelit, lattialankut ja tulisijat.

pict2496_orig
pict3200_orig
pict3411_orig
pict3641_orig
pict2496_orig pict3200_orig pict3411_orig pict3641_orig

Teiskon vanha pappila

◦ Sijainti : Tampere
◦ Ajankohta : 2002-2005
◦ Palvelu : Arkkitehti- ja pääsuunnittelu sekä valvonta

Tilojen palautus koulukäytöstä takaisin asuinkäyttöön. Sisätilojen palautus pääosin alkuperäiseen muotoon ja kaikkien tulisijojen uudelleen rakentaminen. Pappilan aikoinaan purettu nikkarityylinen kuisti rekonstruoitiin vanhoja valokuvia ja piirustuksia apuna käyttäen. Poikkeuksena vanhaan, kuistin alle sijoitettiin uutta tekniikkaa, kuten maalämpö- ja sprinkler -laitteistot.