RAKENNUSHISTORIASELVITYKSET

p-rakennus_orig
r2_orig
r3_orig
p-rakennus_orig r2_orig r3_orig

Luonnonvarakeskus, Maaninka

◦ Sijainti : Maaninka
◦ Ajankohta :2019
◦ Palvelu : Rakennushistoriaselvitys ja ulkoväriselvitys

Selvityksen tilaajana oli Senaatti-kiinteistöt. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä FM Eeva Martikaisen, arkkitehti Hannu Puurusen ja FM Nina Pellin kanssa. Alueella sijaitsee useita maatalouden harjoittamiseen liittyviä rakennuksia, joista vanhin on päärakennus vuodelta 1820 ja uusimmat ovat 1980-luvulta. Alueen historiassa on erilaisia vaiheita. Normaali maanviljelys jatkui tilalla aina vuoteen 1925 asti, jolloin tilalla aloitti Karjanhoitokoulu. Vuonna 1930 tilalla alkoi Koeaseman toiminta ja samalla tila myytiin valtiolle. Alue muodostaa yhtenäisen ja historiallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Kesällä 2020 kolmesta rakennuksesta tehdään maalikerrostutkimukset, joilla selvitetään rakennusten vanhoja värityksiä.

j3-it-01_orig
j7-l-nsi-10_orig
j5-etel-03_orig
j3-it-01_orig j7-l-nsi-10_orig j5-etel-03_orig

Niiralan koulu

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2019
◦ Palvelu : Rakennushistoriaselvitys

Selvityksen tilaajana oli Kuopion kaupunki. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä FM Eeva Martikaisen ja arkkitehti Hannu Puurusen kanssa. Koulu valmistui vuonna 1926 ja edustaa ajalle tyypillistä pohjoismaista klassismia. Rakennuksen suunnitteli arkkitehdit Armas Lindegren ja Bertel Liljequist. Kouluun on tehty merkittävimmät muutoksen vuosina 1952-53, 1977-78 ja 1996.

j7-l-nsi-14_orig
j4-kaakko-24_orig
j7-l-nsi-07_orig
j7-l-nsi-14_orig j4-kaakko-24_orig j7-l-nsi-07_orig

Valtion virastotalo, Joensuu

◦ Sijainti : Siilinjärvi
◦ Ajankohta : 2019
◦ Palvelu : Rakennushistoriaselvitys

Selvityksen tilaajana oli Senaatti-kiinteistöt. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä FM Eeva Martikaisen, arkkitehti Hannu Puurusen ja FM Nina Pellin kanssa. Virastotalo valmistui vuonna 1967 ja edustaa rationalistista arkkitehtuuria. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Kurt Simberg. Virastotaloon on tehty merkittävimmät muutoksen vuosina 1989-90 ja 2004-10.

p-koulu-lounaasta-09_orig
p-koulu-etel-st-19_orig
p-koulu-pohjoisesta-05_orig
p-koulu-lounaasta-09_orig p-koulu-etel-st-19_orig p-koulu-pohjoisesta-05_orig

Siilinlahden koulu

◦ Sijainti : Siilinjärvi
◦ Ajankohta : 2018
◦ Palvelu : Rakennushistoriaselvitys

Selvityksen tilaajana oli Siilinjärven kunta. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä FM Eeva Martikaisen kanssa. Koulu valmistui vuonna 1952 ja on toiminut keskeytyksettä koulukäytössä. Koulun suunnitteli Rakennushallituksen arkkitehti Eva Larkas. Koulua on laajennettiin vuonna 1970 ja muutoksia tehtiin vuosina 1986 ja 1997. Selvitys tilattiin tilamuutossuunnitelmien pohjaksi.

l-nnest-51_orig
lounaasta-25_orig
l-nnest-51_orig lounaasta-25_orig

Särkiniemen seurakuntatalo

◦ Sijainti : Kuopio
◦ Ajankohta : 2017
◦ Palvelu : Rakennushistoriaselvitys

Selvityksen tilaajana oli Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä FM Eeva Martikaisen kanssa. Seurakuntatalo valmistui arkkitehti Matti Höyhtyän suunnitelmien mukaan vuonna 1982. Selvitys laadittiin asemakaavahankkeeseen liittyvänä selvitystyönä.

kutvosen-tehdas-arkkitehti-kuopio-1_orig
kutvosen-tehdas-arkkitehti-kuopio-2_orig
kutvosen-tehdas-arkkitehti-kuopio-1_orig kutvosen-tehdas-arkkitehti-kuopio-2_orig

Kutvosen entisen huonekalutehtaan selvitystyö

◦ Sijainti : Suonenjoki
◦ Ajankohta : 2014
◦ Palvelu : Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

Rakennukseen tehtiin monipuolinen selvitystyö, joka sisälsi rakennushistoria-, korjauskelpoisuus- ja käyttötarkoitusselvitykset sekä kustannusarvion. Rakennus on kaavassa suojeltu. Selvityksellä haluttiin saada kokonaiskuva rakennuksen historiasta, nykytilanteesta sekä säilyttämisen ja korjaamisen mahdollisuuksista. Samalla kohteen rakennusinventointi päivitettiin.

kohdetannisenkauppakuva1_orig
kohdetannisenkauppakuva2_orig
kohdetannisenkauppakuva3_orig
kohdetannisenkauppakuva4_orig
kohdetannisenkauppakuva1_orig kohdetannisenkauppakuva2_orig kohdetannisenkauppakuva3_orig kohdetannisenkauppakuva4_orig

Tannisen kauppa

◦ Sijainti : Suonenjoki
◦ Ajankohta : 2013
◦ Palvelu : Rakennushistoria- ja korjauskelpoisuusselvitystyö

1800-luvun lopulta olevan kaupparakennuksen historiallisten arvojen ja korjauskelpoisuuden selvitystyö. Selvityksessä tutkittiin vanhojen valokuvien, kaavakarttojen, haastatteluiden ja kohdekäyntien avulla oleelliset arvotekijät sekä korjausmahdollisuudet.