Rakennushistoriaselvitykset

Rakennushistoriaselvitykset

Rakennushistoriaselvityksiä (RHS) laaditaan rakennushistoriallisten arvojen, muutosvaiheiden ja eri tekijöiden selvittämiseksi. RHS tehdään korjaus- tai restaurointitoimia varten. Lisäksi historiallisesti arvokkaiden rakennusten purkuesityksen tueksi yleensä vaaditaan RHS. Selvityksessä tutkitaan rakennuksen menneisyyttä arkistotutkimuksilla, haastatteluilla ja kohdekäynneillä. RHS avaa rakennuksen menneisyyden ja eri vaiheet sekä tiivistyy yhdeksi selkeäksi asiakirjaksi.​