KAAVALUONNOKSET

KAAVALUONNOKSET

Kaavaluonnoksella määritetään mihin käyttöön, millä tehokkuudella ja missä laajuudessa maata käytetään. Kaavoitukseen liittyy usein kaavaselvityksiä, kuten maisemaselvitykset, maaperätutkimukset, kulttuurihistorialliset selvitykset, liikenne- ja meluselvitykset.
Palveluihimme kuuluu asema- ja ranta-asemakaavaluonnokset sekä muut oleelliset selvitykset.